Działamy w branży budowlanej od ponad 20 lat!

Pozostałe Usługi

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Polster dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów.


Realizujemy także usługi z zakresu szerokopojętych robót budowlanych, m.in:

 • Robót instalacyjnych Wodno-Kanalizacyjnych i sanitarnych
 • Robót budowlanych związanych ze stadionami
 • Robót budowlanych w zakresie budynków
 • Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • Robót w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
 • Robót w zakresie wznoszenia rusztowań
 • Robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
 • Fundamentowania i wiercenia studni wodnych
 • Wznoszenia ogrodzeń i płotów
 • Pełnienia czynności inspektora nadzoru w branży budowlanej podczas realizacji inwestycji budowlanych
 • Budowy schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych
 • Remontów w zakresie odwodnienia budynków

Zapytaj o szczegóły